Tábor 2019 - Limonádový Joe

Tábor 2019

Údolí potoka Javornice v Křivoklátských lesích letos na tři týdny zaplavily kovbojské klobouky, kostkované košile a pistole za pasem. Celkem sedmdesát pistolníků ve věku 7-15 let se zůčastnilo letošního letního dětského tábora Zálesák Liteň s celotáborovou hrou na téma Limonádový Joe aneb Koňská opera.

Pošasí bylo oproti loňskému roku trochu více deštivé, naštěstí se však vždy jednalo jen o drobnější přeháňky a děti tak nepřišly o žádné hry, ani jiný program a vše sedělo do časového harmonogramu.

V prvních táborových dnech si děti, rozdělené do šesti družin, vystavěly svá westernová městečka, kterým vymyslely názvy a pokřiky. Pak už nic nechybělo k tomu, aby se mohly na tři týdny pustit do boje mezi Whisky a Kolalokou, na kterou vymýšlely slogany, reklamní scénky, letáky a plakáty. Kromě mnoha her, ať už pohybových, nebo strategických, byly děti, jako každý rok, obohaceny o mnoho zálesáckých dovedností, prošly kurzem zdravovědy a dozvěděly se o historii tábora, jeho zakladatelích i roli České tábornické unie. Táborový program byl obohacen o několik divadelních představení, která byla předem připravena a během tábora nazkoušena vedoucími. Tato představení vždy uvítala děti do nové etapy tábora a osvětlila jim další děj celotáborové hry.  Nutno podotknout, že některým ,,ochotnickým" hercům patří velká pochvala za to, že na jejich vystoupení budou dlouho vzpomínat jak děti, tak všichni dospělí účastníci. 

Dalšími zpestřeními bylo promítání filmu Limonádový Joe, pravidelné dražby za táborové dolary a jednodenní návštěva taneční skupiny Sluníčko, která vedoucí i děti naučila několik country tanců, z nichž některé pak děti hromadně předvedly při návštěvním odpoledni rodičům, prarodičům a všem ostatním návštěvníkům tábora. 

Velký dík patří všem, bez kterých by vůbec nebylo možné tábor zorganizovat. Jedná se o desítky lidí, kteří hrají svou menší, či větší roli v organizaci tábora, kteří jej mnohdy sponzorují z vlastních kapes, kteří věnují ohromné úsilí přípravám a kteří svou dovolenou tráví právě na táboře. 

Všichni doufáme, že se i letos všem dětem na táboře líbilo a uvidíme se s nimi zase za rok v našem oblíbeném údolí.