Zálesák Liteň slaví 50let

Zálesák Liteň letos slaví 50 let!

V roce 1971 se dva nadšenci, Hedda Petříčková a její manžel Pavel Petříček, zvaný Rafika rozhodli, že založí oddíl, díky kterému si děti z okolí budou moci společně hrát, učit se lásce a úctě k přírodě i novým zálesáckým dovednostem. Jelikož oddíl zakládali pouze pro pár místních dětí, jistě netušili, že v jejich šlépějích budou pokračovat desítky a stovky dalších podobných nadšenců pro stejnou věc.
Vznikl pionýrský oddíl Saturnin, který měl patnáct zakládajících členů, kteří se pravidelně scházeli nejen na schůzkách, ale také brigádách (málokdo ví, že právě oni se hojně účastnili například na opravách liteňského Špejcharu) a v létě jezdili společně tábořit do údolí blízko Nezabudic. Po pár letech však bylo nalezeno tábořiště nové a to v krásném údolí potoka Javornice, uvnitř křivoklátských lesů. Toto místo nedaleko Zvíkovce je stále místem, kde už od roku 1975 každý rok o letních prázdninách vyroste dětský tábor oddílu Zálesák Liteň. Místo, do kterého se zamilovaly stovky dětí, z nichž nemalá část se na něj stále vrací i dnes, kdy už dávno nejsou dětmi. Naopak ti, kteří už jsou rodiči, sem jezdí se svými ratolestmi a vychovávají zde další generaci, která v těchto místech ,,vyrůstá".
Letošní rok je pro Zálesák Liteň výjimečný tím, že slaví 50. výročí. Právě proto v sobotu 18.9.2021 ožilo ,,naše" údolí o něco více, než je běžné a hostilo hojný počet těch, kdo si chtěl společně zavzpomínat na krásné chvíle strávené u Javornice. Nechyběla úctyplná vzpomínka na naše kamarády, kteří už s námi bohužel nemohli být, ale kterým vděčíme za mnohé a jejichž jména i odkazy nejsou stále nikomu z nás cizí. Nechyběly chvíle dojemné, ale ani chvíle radostné - někteří z nás se neviděli třeba i 30 let.
Večer jsme všichni strávili u slavnostního táborového ohně a ještě nad ránem se údolím nesly tóny hudebních nástrojů. Počasí nám přálo a myslím, že si všichni zúčastnění čas zde strávený užili.
Již několik generací se staralo a stará o to, aby původní odkaz zakladatelů nezanikl, aby oddíl stále fungoval a aby se každé léto javornické údolí rozeznělo dětským smíchem a jásotem. Za ta léta zde vznikla přátelství a někdy i vztahy na celý život a my věříme, že po nás přijdou další, kteří budou pokračovat v našem úsilí a po nich další a další..
Za zmínku ještě stojí, že poprvé se v Liteňském okénku psalo o našem oddílu již v březnu roku 1972.