Pravidelné schůzky oddílu

Dětský oddíl je zaměřen na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže. Má přispět nejen k výchově ve vztahu k přírodě a k sobě navzájem, ale má také během svých pravidelných schůzek, turistických výprav a jiných sportovních či víkendových akcí podněcovat děti k vybudování a zakořenění správných životních postojů jako celku.

Naším cílem je působit na děti způsobem, který má podpořit a rozvíjet jejich osobnost, a to směrem k pozitivnímu vztahu k přírodě, společnosti i k sobě samým.
 

PROGRAMOVÁ NÁPLŇ: